REINTEGRATIE

Waarom re-integratie eerste spoor?

Omdat u als werkgever verantwoordelijk bent voor de re-integratie van uw (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker, is het zinvol en kostenreducerend diensten in te kopen, die het verzuim van uw medewerker terugbrengen en de re-integratie of werkhervatting in eigen of een andere functie bespoedigen.

Re-integratie eerste spoor houdt in dat werkhervatting bij dezelfde werkgever wordt nagestreefd. In principe in dezelfde functie (al dan niet met een aangepast takenpakket) of indien dit niet mogelijk is, in een andere functie.

  

Waarom Re-integratie 2e spoor

Een 2e spoortraject wordt meestal ingezet voor medewerkers die buiten hun eigen schuld of als onderdeel van een vertrekregeling (bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische of functionele redenen of vanuit re-integratie-oogpunt) niet langer in uw organisatie werkzaam kunnen blijven.

De mededeling dat de wegen gaan scheiden  is voor een medewerker vaak zeer ingrijpend. Goede ondersteuning door professionals herstelt het vertrouwen in zichzelf, zijn omgeving en de toekomst. De medewerker krijgt hulp bij het verwerken van het komende afscheid en bij het zoeken en bemachtigen van een geschikte werkplek elders.

Hij zal daardoor eerder een voor hem geschikte functie vinden, waardoor het afscheid van u als werkgever minder pijnlijk en sneller verloopt.

 

 

Noloc Blik op werk keurmerk
Photo

REINTEGRATIE

Omdat u als werkgever verantwoordelijk bent voor de re-integratie van uw (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker, is het zinvol...

lees verder
Photo

INTERVENTIES

A&P Partners BV kan uw organisatie ondersteunen op gebied van Arbo en Personeel. Naast structurele inzet ook op basis van behoefte...

lees verder
Photo

OUTPLACEMENT

Is de inzetbaarheid van uw medewerk(st)er niet meer binnen de eigen organisatie mogelijk en wilt u het dienstverband beeindigen?

lees verder